پروژه های خاتمه یافته

عملیات جمع آوری یک فاصله مابین دو برج T60 (ترمینال تاورهای پست فاروج) سیم های فاز دو مداره 132 کیلوولت و انجام ارتباطات ترمینال تاور به گنتری با رعایت استانداردها و دستورالعمل های وزارت نیرو،…
عملیات سیم کشی فیبر نوری OPGW (24NZDF) طبق نقشه و مشخصات فنی و نصب یک دستگاه جوینت باکس 24NZDF از برج شماره یک خط تغذیه پست جامی تا روی گنتری پست 400 تربت جام با…
انجام عملیات اصلاح بتن نمایشی شامل تکمیل بتن و عایق کاری، انجام خاکبرداری اطراف پایه های برج ئ تسطیح محوطه، انجام عملیات اجرای دیوار حفاظتی با رعایت استانداردها و دستورالعمل های وزارت نیرو، استانداردهای ملی…
انجام عملیات نصب سه دستگاه برج سپاه کلات و سیم کشی سکشن مربوطه ( تکمیل خط زاوین – درگز) با رعیت استانداردها و دستورالعمل های وزارت نیرو، استانداردهای ملی و بین المللی.
عملیات بهینه سازی خط 400 کیلوولت توس – تربت جام (پرس پیچ و مهرهو جوشکاری 480 دکل) با رعایت استانداردها و دستورالعمل های وزارت نیرو، استانداردهای ملی و بین المللی.
عملیات اجرایی احداث خط 132 کیلوولت دو مداره صفی آباد- سلطان آباد بطول تقریبی 36 کیلومتر و احداث حداقل دو دستگاه برج 400 کیلوولت جهت افزایش ارتفاع خطوط 400 کیلوولت دو مداره سبزوار- مشکان و…
تهیه، تامین و دو جداره سازی پنجره های پت های بجنورد، 132 شیروان، قوچان، درگز و گلبهار با رعایت استانداردها و دستورالعمل های وزارت نیرو، استانداردهای ملی و بین المللی.
عملیات برج بندی و سیم کشی خط 132 کیلوولت ارتباطی تغذیه پست فاروج با رعایت استانداردها ئ دستورالعمل های وزارت نیرو و استانداردهای ملی و بین المللی.
عملیات اجرایی احداث فونداسیون خط ارتباطی تغذیه پست فاروج با رعایت استانداردها و دستورالعمل های وزارت نیرو و با رعایت استانداردهای بین المللی و ملی.
خرید پیچ و مهره جهت خطوط 400 و 132 کیلوولت انشعاب غلامان با رعایت استانداردها و دستورل العمل های وزارت نیرو با استانداردهای ملی و بین المللی.
صفحه2 از3
طراحی شده توسط گروه طراحی سایت راشن