پروژه های خاتمه یافته

دوشنبه, 30 -3443 ساعت 00:00

احداث خطوط 132 کیلوولت دو مداره ارتباطی پست نیروگاه قائن

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

موضوع قرارداد عبارتست از احداث خطوط 132 کیلوولت دو مداره ارتباطی پست نیروگاه قائن بطول تقریبی 8 کیلومتر بشرح ذیل؛

الف) طراحی، محاسبه، نمونه سازی، تهیه، ساخت، آزمایشات کارخانه ای، بسته بندی، بیمه، بارگیری، حملف تخلیه و نگهداری تجهیزات شامل؛

1-      برج های 132 کیلوولت دو مدارهدر انواع مورد نیاز شامل بدنه های مشترک و اضافی و پایه ها و کلیه متعلقات مربوط به آنها

2-      براق آلات سیم فاز (هاک HAWK) و سیم محافظ (مغزی هاک)

ب) تحویل، بیمه، بارگیری، حمل، تخلیه، و نگهداری سیم فاز (هاک HAWK)، سیم محافظ (مغزی هاک) و مقره ها و دو دستگاه برج DC90 از انبار برق خراسان واقع در مشهد به محل اجرای کار در طول مسیر خطوط 132 کیلوولت دو مداره ارتباطی پست نیروگاه قائن.

ج) طراحی، تهیه نقشه های اجرایی، احداث فونداسیون پایه برج ها، اجرا و نصب سیستم اتصال زمین.

د) برج بندی ، سیم کشی، آزمایش و راه اندازی خطوط 132 کیلوولت دو مداره ارتباطی پست نیروگاه قائن بطول تقریبی 8 کیلومتر.

اطلاعات پروژه

  • نام کارفرما: -
  • نام کارفرمای اصلی: شرکت برق منطقه ای خراسان
  • نام مشاور: -
  • دستگاه نظارت: شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان منیران
  • طول مسیر: 8 کیلومتر
  • موقعیت جغرافیایی

  • کشور: ایران
  • استان: خراسان جنوبی
  • شهرستان: قائن
طراحی شده توسط گروه طراحی سایت راشن